مصاحبه مدیر موزه ملی ورزش دکتر سید محسن میر با شبکه خبر در مراسم رونمایی از ۶ تندیس قهرمانان ورزش کشور ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

lightbox
#